2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL
   Learning aims
Objectives Competences
Aprendre a planificar, executar, interpretar, i presentar els resultats d'un treball experimental, formant part d'un equip però amb plena responsabilitat individual. AC1
AC2
AC3
AC6
AC7
AC8
AC10
AC11
AC12
AC13
AC14
AC15
AC16
AC18
AP1
AP2
AP3
AP4
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AR6
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
CC2
CC3
CC4
CC5
Adquirir experiència en les operacions unitàries dedicades al tractament d'efluents tant líquids com gasosos. AC1
AC2
AC3
AC13
AC14
AC16
AC18
AP1
AP4
AR1
AR4
AR5
AR6