2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL
   Contents
Topic Sub-topic
1.Absorció.
2.Osmosi inversa.
3.Ultrafiltració.
4.Digestió aeròbia.
5.Digestió anaeròbia.
6.Floculació-sedimentació.