2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Laboratory practicals Els alumnes formen equips de 4 o 5 membres. Els equips planifiquen els experiments, que consisteixen en l’optimització d’una operació sotmesa a determinades limitacions, requeriments i/o especificacions. Posteriorment, sotmeten la planificació a tutelatge i executen el treball experimental en un temps limitat, prèvia reserva de l’equip pertinent. L'activitat diària del grup ha de ser registrada a la llibreta de laboratori.
Assignments Elaboració d'informes: En finalitzar cada pràctica els equips hauran de lliurar un informe que contingui els principals resultats i conclusions.
Presentations / expositions Cada equip haurà de presentar oralment una de les pràctiques que ha realitzat. Tant els professors com la resta de companys de classe realitzaran preguntes al respecte.