2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL
   Personalized attention
 
Laboratory practicals
Description
Els professors tutel·len els grups abans de realitzar les pràctiques, atenen els grups al laboratori i pregunten per verificar si entenen el que fan i coneixen els procediments.