2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL
   Assessment
  Description Weight
Laboratory practicals L’activitat diària del grup al laboratori ha de ser registrada a la llibreta de laboratori 15%
Assignments Es presenta un informe final per a cada pràctica i grup 40%
Presentations / expositions En finalitzar el període de laboratori, cada grup haurà de fer una presentació oral d'una de les pràctiques realitzades 20%
Objective multiple-choice tests Els alumnes han de completar un test final individual al final del període de laboratori.
25%
 
Other comments and second call

No hi ha segona convocatòria