2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  HIDROLOGIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject HIDROLOGIA Code 205141110
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
GRIFOLL TAVERNA, JORDI
E-mail jordi.grifoll@urv.cat
Lecturers
GRIFOLL TAVERNA, JORDI
Web
Relevant information L'objectiu fonamental de l'assignatura és l'aprenentatge dels principis bàsics de conservació i les lleis de transport que regeixen el moviment de l'aigua i potencials contaminants en cada pas del cicle hidrològic.