2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  METEROLOGIA I CLIMATOLOGIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject METEROLOGIA I CLIMATOLOGIA Code 205141112
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
E-mail jordi.pallares@urv.cat
Lecturers
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Web
Relevant information L'objectiu principal de l'assignatura és el de familiaritzar l’alumne amb els conceptes bàsics i els fonaments de la meteorologia i la climatologia.