2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES Code 205141114
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Coordinator
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
E-mail marta.schuhmacher@urv.cat
Lecturers
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Web
Relevant information Es pretén introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes.