2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
   Contents
Topic Sub-topic
1. Descripció del medi aquos.
2. Abundancia, cicle i usos de l’aigua.
3. Gestió de l'aigua.
4. Química de l'aigua.
5. Processos d'equilibri.
6. Contaminació de les aigües. Origen, fonts i efectes.
7. Parámetres generals indicadors de la contaminació.
8. Mètodes analítics de determinació.
9. Criteris de qualitat del aigua. Legislació.