2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Environmental Engineering (2006)
 Subjects
  WATER POLLUTION
   Assessment
  Description Weight
Others

- Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lliurament d'exercicis realitzats en grups i demanats periòdicament. 60% Prova individual. 40% Per optar a aquest tipu d'evaluació, serà necesari un minim de asistencia del 80% de las clases. Serà necessari tenir una nota superior a 3.5 en la prova individual per a fer la mitjana amb la part pràctica.

60%
40%
 
Other comments and second call