2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
   Fonts d'informació
Bàsica
  • Orozco, C.; Pérez A., Gonzalez Mª N.; Rodriguez, F.;Alfayate J.M. Contaminación Ambiental. Una visión desde la química. Parininfo, 2003.ISBN: 84-9732-178-2.
Complementària

• Henry J.G; Heinke GW. Ingenieria Ambiental , Prentice Hall, 1999. ISBN: 970-17-0266-2.