2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  PROJECTES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PROJECTES Code 205141116
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
5 Obligatòria Second Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
CASTELLS PIQUÉ, FRANCESC
E-mail francesc.castells@urv.cat
Lecturers
CASTELLS PIQUÉ, FRANCESC
Web
Relevant information L’objectiu d’aquesta assignatura és, d'una banda, entendre el funcionament d’una oficina tècnica de projectes, ja sigui d’una empresa productora o d’una companyia d’enginyeria. Per altra banda, ser capaç de tirar endavant un projecte en l'àmbit de l'enginyeria química, la qual cosa implica, a més de saber treballar en equip i tenir capacitat de càlcul, conèixer a la pràctica les principals fases de l'enginyeria bàsica del disseny d’una planta de procés químic.