2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  TRACTAMENT D`AIGÜES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject TRACTAMENT D`AIGÜES Code 205141117
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
4 Obligatòria Second Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
CABRÉ FONTSERÉ, JAUME
E-mail jaume.cabre@urv.cat
rafael.gonzalez@urv.cat
Lecturers
CABRÉ FONTSERÉ, JAUME
GONZÁLEZ OLMOS, RAFAEL
Web
Relevant information L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar a l'alumne coneixements bàsics sobre les diferents tecnologies que s'apliquen en el tractament de les aigües.