2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura DRET AMBIENTAL Codi 205141121
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Public
Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Coordinador/a
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
Adreça electrònica francescjosep.artero@urv.cat
Professors/es
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
Web
Informació rellevant