2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura DRET AMBIENTAL Codi 205141121
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
Adreça electrònica francescjosep.artero@urv.cat
Professors/es
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
Web
Informació rellevant L’assignatura de Dret Ambiental del Màster en Enginyeria Ambiental (MENTA) de la Universitat Rovira i Virgili pretén fer conèixer als alumnes els principis bàsics del sistema jurídic-administratiu vigent, els orígens i l’evolució de la legislació ambiental, l’organització administrativa i el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern, l’aplicació del règim legal d’intervenció administrativa, i el funcionament dels sistemes de foment i de protecció de la legalitat mediambiental. El temari s’orienta cap a la comprensió general de l’ordenament jurídic mediambiental, proporcionant les eines bàsiques perquè els alumnes puguin interpretar directament la seva lògica de funcionament i l’abast de les novetats legislatives que van apareixent.