2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
conèixer els principis bàsics del sistema jurídic-administratiu vigent, els orígens i l'evolució de la legislació ambiental, l'organització administrativa i el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern AC1
AC3
AC10
AC11
AC12
AC13
AP1
AP2
AP3
AR3
AR5
AR6
BC1
BC2
BC3
BC6
BC9
BC13
estudiar l'aplicació del règim legal d'intervenció administrativa, i el funcionament dels sistemes de foment i de protecció de la legalitat mediambiental AC1
AC3
AC10
AC11
AC12
AC13
AP1
AP2
AP3
AR3
AR5
AR6
BC1
BC2
BC3
BC6
BC9
BC13
comprendre de forma general l'ordenament jurídic mediambiental, proporcionant les eines bàsiques perquè els alumnes puguin interpretar directament la seva lògica de funcionament i l'abast de les novetats legislatives que van apareixent AC1
AC3
AC10
AC11
AC12
AC13
AP1
AP2
AP3
AR3
AR6
BC1
BC2
BC3
BC6
BC9
BC13