2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Asignaturas
  DRET AMBIENTAL
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Explicació general del sentit i la significació de l'assignatura en el context dels estudis del MENTA
Sesión magistral Desenvolupament individual de cadascun dels temes que composen el temari
Trabajos Possibilitat de realitzar treballs sobre el temari proposat, a fi i efecte de complementar la nota obtinguda mitjançant l'examen