2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació general del sentit i la significació de l'assignatura en el context dels estudis del MENTA
Sessió Magistral Desenvolupament individual de cadascun dels temes que composen el temari
Treballs Possibilitat de realitzar treballs sobre el temari proposat, a fi i efecte de complementar la nota obtinguda mitjançant l'examen