2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  DRET AMBIENTAL
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Explicació general del sentit i la significació de l'assignatura en el context dels estudis del MENTA
Lecture Desenvolupament individual de cadascun dels temes que composen el temari
Assignments Possibilitat de realitzar treballs sobre el temari proposat, a fi i efecte de complementar la nota obtinguda mitjançant l'examen