2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Grau de comprensió de les matèries contingudes al temari i facilitat d'exposició de l'alumne 50%
Proves de Desenvolupament 5 preguntes breus obligatòries i un tema a desenvolupar a triar entre dues opcions. Realització d'un examen parcial sobre la meitat del temari. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria