2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  PRÀCTIQUES A LA INDUSTRIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PRÀCTIQUES A LA INDUSTRIA Code 205141122
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
15 Obligatòria Second Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
E-mail francesc.medina@urv.cat
jesus.sueiras@urv.cat
robertmanuel.gilabert@urv.cat
Lecturers
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
SUEIRAS ROMERO, JESÚS EDUARDO
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
Web
Relevant information Pràctica real a la indústria amb supervisió directa de l’empresa receptora i seguiment de continguts i metodologia pel professor tutor.