2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els fonaments físics del so AC2
Identificar quan el soroll passa a ser contaminació. AC1
AC8
AC10
AC18
BC13
Avaluar amb criteris tècnics l'impacte ambiental del soroll AC6
AC8
AC10
AC12
AR5
BC1
BC2
BC3
BC4
BC6
BC9
BC13
Dissenyar solucions efices per reduir ( ja sigui en origen o en el receptor) la contaminació acústica AC6
AC16
AP3
AP4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC12
BC13
CC2
Conèixer les legislacions existents sobre el soroll AC13
BC6
BC13