2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius de l’assignatura, i informació general.
Sessió Magistral Exposició per part del professor dels continguts de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució raonada de problemes a l’aula per part del professor.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Sessions experimentals a càrrec dels alumnes orientades pel professor, seguint una guia didàctica.
Treballs Realització d'un treball en equip.
Presentacions / exposicions Presentació i exposició per part dels alumnes del treball realitzat en equip