2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació dels objectius de l’assignatura, i informació general.
Lecture Exposició per part del professor dels continguts de l’assignatura.
Problem solving, classroom exercises Resolució raonada de problemes a l’aula per part del professor.
External practicals (in the field/ excursions) Sessions experimentals a càrrec dels alumnes orientades pel professor, seguint una guia didàctica.
Assignments Realització d'un treball en equip.
Presentations / expositions Presentació i exposició per part dels alumnes del treball realitzat en equip