2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Fonts d'informació
Bàsica

L'alumne trobarà en el suport moodle els apunts corresponents a cada tema

Complementària