2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Codi 205141202
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant