2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
   Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció a la CFD.
2. Equacions de transport.
3. Conceptes de turbulència.
4. Solucions numèriques.
5. Estudi de casos.