2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  MECÀNICA DE FLUIDS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject MECÀNICA DE FLUIDS Code 205141203
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optativa Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
FERRÉ VIDAL, JOSEP ANTON
E-mail josep.a.ferre@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
Lecturers
FERRÉ VIDAL, JOSEP ANTON
VERNET PEÑA, ANTONIO
Web http://moodle.urv.net
Relevant information Curs introductori de mecànica de fluids en el que es proporciona a l'alumne els coneixements bàsics per comprendre els processos de circulació de fluids i les bases del transport de quantitat de moviment en equips industrials. A més a més, l’alumne adquireix la capacitat de plantejar i resoldre els balanços d'energia mecànica i el dimensionat bàsic dels equips i de les instal•lacions de transport de fluids.