2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  TERRITORI I SOCIETAT
   Contents
Topic Sub-topic
Programa: Impacte social dels problemes mediambientals i de les infrastructures de gestió.