2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Asignaturas
  PROCESS THERMODYNAMICS
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació dels continguts de l'assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici simple , relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura utilitzant les programas EES i ASPEN
Anteproyecto Projectes que enfrontin els alumnes, treballant en equip, a problemes oberts que els facin entrenar, entre altres, les seves capacitats d’aprenentatge en cooperació, de lideratge, d’organització, de comunicació i d’enfortiment de les relacions personals. Utilització de EES i ASPEN