2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  PROCESS THERMODYNAMICS
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació dels continguts de l'assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici simple , relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura utilitzant les programas EES i ASPEN
Project proposal Projectes que enfrontin els alumnes, treballant en equip, a problemes oberts que els facin entrenar, entre altres, les seves capacitats d’aprenentatge en cooperació, de lideratge, d’organització, de comunicació i d’enfortiment de les relacions personals. Utilització de EES i ASPEN