2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  PROCESS THERMODYNAMICS
   Avaluació
  Descripció Pes
Avantprojecte Prova en grup. Treball, en equip. 50%
Altres

Prova pràctica final

50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria