2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  MEMBRANE SEPARATION
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MEMBRANE SEPARATION Codi 205141212
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
GARCIA VALLS, RICARD
Adreça electrònica ricard.garcia@urv.cat
jose.font@urv.cat
carles.torras@urv.cat
Professors/es
GARCIA VALLS, RICARD
FONT CAPAFONS, JOSÉ
TORRAS FONT, CARLES
Web
Informació rellevant