2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  MEMBRANE SEPARATION
   Assessment
  Description Weight
Problem solving, classroom exercises Lliurament d'exercicis realitzats en grups. 25%
Practical tests Parcial:
Prova individual (25%).

Final:
Presentació individual d’un tema de catàlisi aplicada (50%).
75%
 
Other comments and second call