2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  TRANSPORT PHENOMENA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats en grup. 25%
Proves pràctiques Proves parcials (25%).

Proves finals (50%).
75%
 
Altres comentaris i segona convocatòria