2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  APPLIED CATALISYS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject APPLIED CATALISYS Code 205141225
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optativa Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
E-mail francesc.medina@urv.cat
jose.font@urv.cat
Lecturers
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Web
Relevant information Introducció bàsica a la catàlisi heterogènia, les propietats físico-químiques dels materials catalítics i la seva aplicació.