2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CIENCIA DE POLÍMERS
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CIENCIA DE POLÍMERS Codi 205141232
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
BONET AVALOS, JOSEP
Adreça electrònica josep.bonet@urv.cat
Professors/es
BONET AVALOS, JOSEP
Web
Informació rellevant