2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ ALS REACTORS SEPARADORS
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  Professionalitzador
  Recerca
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR4 El desenvolupament de dissenys eficients d’estudis experimentals o de simulació numèrica, en temes d’enginyeria, incloent l’anàlisi de dades obtingudes.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC11 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.