2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  PREPARATION OF HETEROGENEOUS CATALYSTS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PREPARATION OF HETEROGENEOUS CATALYSTS Code 205141237
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optativa Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
FONT CAPAFONS, JOSÉ
E-mail jose.font@urv.cat
Lecturers
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Web
Relevant information Proporcionar un coneixement generalitzat dels mètodes de preparació de catalitzadors sòlids mitjançant tècniques sofisticades a nivell de laboratori amb estratègies per a la seva producció a escala industrial.