2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química i de Processos (2006)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: