2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química i de Processos (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205142102 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS Únic anual
Obligatòria 8
205142105 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 15
205142101 LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ Únic anual
Obligatòria 8
205142104 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS Únic anual
Obligatòria 6
205142103 TERMODINÀMICA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 8
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205142107 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA Únic anual
Obligatòria 15
205142108 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 15
205142106 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205142233 ANÀLISI DE DADES ALEATÒRIES AMB MATLAB Únic anual
Optativa 3
205142202 ANÀLISI ENERGÈTICA DE PROCESSOS Únic anual
Optativa 6
205142234 CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS I SUPERFÍCIES Únic anual
Optativa 3
205142229 CATÀLISI APLICADA Únic anual
Optativa 3
205142247 CIÈNCIA DE POLÍMERS Únic anual
Optativa 3
205142201 CIÈNCIA DELS MATERIALS Únic anual
Optativa 6
205142204 CONTROL AVANÇAT Únic anual
Optativa 6
205142213 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Únic anual
Optativa 4
205142245 DISSENY EXPERIMENTAL Únic anual
Optativa 3
205142226 ENERGIES RENOVABLES Únic anual
Optativa 3
205142224 ENGINYERIA BIOQUÍMICA AVANÇADA Únic anual
Optativa 3
205142231 ENGINYERIA D'ALIMENTS Únic anual
Optativa 3
205142205 ENGINYERIA DE POLÍMERS Únic anual
Optativa 4
205142236 ENGINYERIA DE REACTORS Únic anual
Optativa 3
205142230 ENGINYERIA ENERGÈTICA Únic anual
Optativa 3
205142232 ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL Únic anual
Optativa 3
205142238 ESTRATÈGIES I EINES PER AL CONSUM I LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLES Únic anual
Optativa 3
205142217 FENÒMENS DE TRANSPORT Únic anual
Optativa 3
205142243 FONAMENTS DE LA BIOFÍSICA MOLECULAR Únic anual
Optativa 3
205142241 FONAMENTS I APLICACIONS DE L'ADSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205142208 GESTIÓ AMBIENTAL Únic anual
Optativa 6
205142227 GESTIÓ DE PROJECTES EN EQUIP Únic anual
Optativa 3
205142244 INTRODUCCIÓ ALS REACTORS SEPARADORS Únic anual
Optativa 3
205142237 MÈTODES NUMÈRICS Únic anual
Optativa 3
205142203 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
205142249 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205142207 PRÀCTIQUES DE DIRECCIÓ DE PROJECTES Únic anual
Optativa 8
205142246 PREPARACIÓ DE CATALITZADORS HETEROGENIS Únic anual
Optativa 3
205142206 PRINCIPIS DE SISTEMES POLIMÈRICS Únic anual
Optativa 6
205142209 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA Únic anual
Optativa 6
205142240 REOLOGIA Únic anual
Optativa 3
205142211 RESISTÈNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
205142220 SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS Únic anual
Optativa 3
205142219 SEPARACIÓ DE MEMBRANES Únic anual
Optativa 3
205142225 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I EFECTIVITAT EN L'ENSENYAMENT DE CIÈNCIES I ENGINYERIA Únic anual
Optativa 3
205142210 TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT Únic anual
Optativa 4
205142216 TEMES D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Únic anual
Optativa 3
205142239 TEMES DE NANOBIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 3
205142218 TERMODINÀMICA AVANÇADA Únic anual
Optativa 3
205142223 TERMODINÀMICA DE PROCESSOS Únic anual
Optativa 3
205142248 TRACTAMENT D'AIGÜES Únic anual
Optativa 6
205142212 TRACTAMENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Únic anual
Optativa 6
205142221 TRANSMISSIÓ TÈRMICA PER CONVECCIÓ Únic anual
Optativa 3