2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència i Nanotecnologia (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205151104 BIOQUÍMICA A LA NANOESCALA Únic anual
Obligatòria 5
205151102 FÍSICA I QUÍMICA QUÀNTIQUES Únic anual
Obligatòria 5
205151105 NANOBIOTECNOLOGIA Únic anual
Obligatòria 5
205151101 NANOTECNOLOGIA Únic anual
Obligatòria 5
205151103 QUÍMICA MACROMOLECULAR I SUPRAMOLECULAR Únic anual
Obligatòria 5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205151109 BIODISPONIBILITAT I EFICÀCIA TERAPÈUTICA Únic anual
Obligatòria 5
205151108 CIÈNCIA DE SUPERFÍCIES Únic anual
Obligatòria 5
205151107 FENÒMENS A LA NANOESCALA Únic anual
Obligatòria 5
205151106 NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAMENT Únic anual
Obligatòria 5
205151110 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205151224 BIOFÍSICA Únic anual
Optativa 2.5
205151214 BIOINFORMÀTICA Únic anual
Optativa 2.5
205151207 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
205151250 NANOMATERIALS EN CATÀLISI Únic anual
Optativa 3
205151212 NANOSENSORS Únic anual
Optativa 2.5
205151255 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205151206 PROCESSOS DE LA SALA BLANCA Únic anual
Optativa 2.5