2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Assignatures
  TÈCNIQUES EXPERIMENTALS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS I DE MESCLES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú