2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Assignatures
  DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL I PREDICCIÓ DE PROPIETATS DE TRANSPORTS DE FLUIDS
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL I PREDICCIÓ DE PROPIETATS DE TRANSPORTS DE FLUIDS Codi 205241204
Ensenyament
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant