2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205241101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205241207 ASPECTES AVANÇATS D'ENGINYERIA TERMODINÀMICA Únic anual
Optativa 6
205241214 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
205241208 DISSOLUCIONS D'ELECTRÒLITS Únic anual
Optativa 4
205241215 ESTIMACIÓ DE PROPIETATS DE GASOS I LÍQUIDS Únic anual
Optativa 4
205241219 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205241217 PROPIETATS DE TRANSPORT Únic anual
Optativa 4
205241211 SIMULACIÓ Únic anual
Optativa 6
205241212 TERMODINÀMICA INDUSTRIAL QUÍMICA Únic anual
Optativa 4