2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205241101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205241214 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
205241204 DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL I PREDICCIÓ DE PROPIETATS DE TRANSPORTS DE FLUIDS Únic anual
Optativa 6
205241202 ELECTRÒLITS: PROPIETATS I MODELAT Únic anual
Optativa 3
205241209 ENGINYERIA DE PROCESSOS A PRESSIÓ: PROCESSOS DE SEPARACIÓ Únic anual
Optativa 6
205241206 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205241216 METROLOGIA DE MAGNITUDS TÈRMIQUES Únic anual
Optativa 6
205241201 MODELAT DE L'EQUILIBRI DE FASES Únic anual
Optativa 6
205241205 MODELITZACIÓ DE PROPIETATS TERMOFÍSIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS Únic anual
Optativa 6
205241219 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205241203 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS I DE MESCLES Únic anual
Optativa 6