2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
205241101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 30
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
205241216 METROLOGIA DE MAGNITUDS TÈRMIQUES Only annual
Optional 6
205241203 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS I DE MESCLES Only annual
Optional 6
205241205 MODELITZACIÓ DE PROPIETATS TERMOFÍSIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS Only annual
Optional 6
205241206 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Only annual
Optional 3
205241201 MODELAT DE L'EQUILIBRI DE FASES Only annual
Optional 6
205241204 DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL I PREDICCIÓ DE PROPIETATS DE TRANSPORTS DE FLUIDS Only annual
Optional 6
205241202 ELECTRÒLITS: PROPIETATS I MODELAT Only annual
Optional 3
205241214 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS Only annual
Optional 6
205241209 ENGINYERIA DE PROCESSOS A PRESSIÓ: PROCESSOS DE SEPARACIÓ Only annual
Optional 6
205241219 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3