2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis (2008)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205242101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205242210 CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES REFRIGERACIÓ SOLAR Únic anual
Optativa 3
205242205 CÀLCUL I DISSENY DE SITEMES DE CLIMATITZACIÓ Únic anual
Optativa 6
205242206 ENERGIA SOLAR TÈRMICA Únic anual
Optativa 3
205242211 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205242212 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ADSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205242203 INTRODUCCIÓ A LA CLIMATITZACIÓ Únic anual
Optativa 3
205242214 NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL.LACIONS D'EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
205242220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205242219 SEMINARIS Únic anual
Optativa 3
205242215 SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
205242207 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC Únic anual
Optativa 3
205242204 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR Únic anual
Optativa 6
205242201 TERMODINÀMICA TÈCNICA II Únic anual
Optativa 3
205242202 TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MECÀNICA DE FLUIDS Únic anual
Optativa 3