2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis (2008)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205242101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205242210 CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES REFRIGERACIÓ SOLAR Únic anual
Optativa 3
205242205 CÀLCUL I DISSENY DE SITEMES DE CLIMATITZACIÓ Únic anual
Optativa 6
205242206 ENERGIA SOLAR TÈRMICA Únic anual
Optativa 3
205242211 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205242212 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ADSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205242203 INTRODUCCIÓ A LA CLIMATITZACIÓ Únic anual
Optativa 3
205242214 NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL.LACIONS D'EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
205242220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205242219 SEMINARIS Únic anual
Optativa 3
205242215 SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
205242207 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC Únic anual
Optativa 3
205242204 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR Únic anual
Optativa 6
205242201 TERMODINÀMICA TÈCNICA II Únic anual
Optativa 3
205242202 TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MECÀNICA DE FLUIDS Únic anual
Optativa 3