2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 

Ensenyaments

1er Cicle
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)

2on Cicle
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
MÀSTER: ENGINYERIA AMBIENTAL (2005)
MÀSTER: ENGINYERIA QUÍMICA I PROCESSOS (2004)

1er i 2on Cicle
Enginyeria Química (1993)


Atenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.